Obavijest o podnošenju pisanih prigovora korisnika usluge

_

Sukladno odredbi čl. 6. St.1. toč. 3. Zakona o pružanju usluga u turizmu NN br. 130/17 pisani prigovor potrošača može se podnijeti :

– pismeno u poslovnim prostorijama;
– na email: info@signumtravel.hr; ili
– poslati poštom na adresu Ulica Alkarsko trkalište 5, 21230 Sinj.

Na podneseni prigovor korisnika usluge bez odgađanja pisanim putem potvrdit će se primitak prigovora, te u pisanom obliku odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.